Časový plán MSR

Dátum Čas od - do  
23.04.2019 08:00 - 12:00 Príchod a prezentácia
14:00 Otvorenie
14:30 - 19:30 1.kolo
24.04.2019 09:00 - 14:00 2.kolo
15:00 - 20:00 3.kolo
25.04.2019 09:00 14:00 4.kolo
26.04.2019 09:00 14:00 5.kolo
27.04.2019 09:00 14:00 6.kolo
28.04.2019 09:00 14:00 7.kolo
29.04.2019 09:00 14:00 8.kolo
30.04.2019 09:00 14:00 9.kolo
14:30 Vyhodnotenie, záver