Sprievodné akcie

Štvrtok          25. 4. 2019   16.30 hod.    Nácvik Živý šach

                                            19:00 hod.    Turnaj v bleskovom šachu   Výsledky

Piatok            26. 4. 2019   16:00 hod.    Riešiteľská súťaž

Sobota           27. 4. 2019   16:00 hod.    Vystúpenie šermiarskej skupiny Broň

                                             16:30 hod.    Živý šach

Nedeľa          28. 4. 2019     09:30 hod.    Trénerský seminár

 

Prosíme, sledujte nástenky, organizátor si vyhradzuje právo na  zmenu v programe