Propozície MSR detí a mládeže 2019

Majstrovstvá SR 2019 mládeže jednotlivcov

chlapcov a dievčat v kategóriách

do 8, 10, 12, 14, 16, 18 a 20 rokov

Miesto konania:  

 •  Kongresové centrum Holiday Village Tatralandia – Liptovský Mikuláš

Riaditeľ turnaja: 

Informácie - stránka: 

Hlavný partner:          

 •  Mesto Liptovský Mikuláš

Garant turnaja:

 • Ing. Ján Blcháč, PhD., primátor Mesta Liptovský Mikuláš

Garant VV SŠZ:

 • Ing. Zdenek Gregor, predseda Komisie mládeže VV SŠZ, prezident SŠZ

Hlavný rozhodca:

 • Rastislav Diviak (IA)

Právo účasti:

 • Chlapci a dievčatá do 8 rokov – narodení v roku 2011 a mladší
 • Chlapci a dievčatá do 10 rokov – narodení v roku 2009 a mladší
 • Chlapci a dievčatá do 12 rokov – narodení v roku 2007 a mladší
 • Chlapci a dievčatá do 14 rokov – narodení v roku 2005 a mladší
 • Chlapci a dievčatá do 16 rokov – narodení v roku 2003 a mladší
 • Chlapci a dievčatá do 18 rokov – narodení v roku 2001 a mladší
 • Chlapci a dievčatá do 20 rokov – narodení v roku 1999 a mladší

Štartovné:                   

 • 15,- € za účastníka pri dodržaní termínu prihlášky.

Systém:                      

 • Systém turnajov je stanovený Súťažným poriadkom jednotlivcov SŠZ. Splnenie týchto podmienok garantuje pri dostatočnom počte účastníkov švajčiarsky systém na 9 kôl (resp. 7 kôl), prípadne kruhový systém na 7 resp. 9 kôl. Vo výnimočných prípadoch budú spájané kategórie podľa rozhodnutia Komisie mládeže SŠZ.
 • Kategórie D16, D18, D20 sa hrajú ako jeden spoločný turnajpričom všetky hráčky sa vyhodnocujú v kategórii D20 a hráčky nar. v roku 2001 a neskôr si pred turnajom vyberú, či chcú byť tiež hodnotené v D16 alebo D18.
 • Kategórie CH18 a CH20 sa hrajú ako jeden spoločný turnaj CH20, pričom hráči narodení v roku 1999 a neskôr budú tiež vyhodnotení v kategórii CH18.
 • Hrá sa podľa pravidiel šachu FIDE účinných ku dňu 1.1. 2018. Čakacia doba na príchod hráča k partii 30 minút po stanovenom začiatku, bez obmedzenia súhlasu s remízou v závislosti od počtu vykonaných ťahov.
 • Individuálne výsledky budú zaslané na zápočet FRL k 1.6.2019 a na LOK SŠZ k 1.5.2019. Stanovenie, ktoré kategórie budú registrované na zápočet pre FRL, prislúcha VV SŠZ a bude oznámené najneskôr v termíne uzávierky prihlášok.
 • 70 partií bude prenášaných online na technológii DGT od SŠZ a LŠZ na serveroch spoločnosti Creative Solution. Všetky partie budú nahrané do databázy a sprístupnené prostredníctvom web stránky MSR.

Tempo hry:                

 •  90 minút na 40 ťahov, 30 minút na záver partie s pridávaním 30 sekúnd na každý ťah od začiatku partie pre každého hráča.

Kritériá pre poradie: 

 • V turnajoch hraných švajčiarskym systémom pri rovnosti bodov Cut Buchholz bez výsledku najnižšie umiestneného súpera, plný Buchholz a suma postupových bodov (progres). V turnajoch hraných kruhovým systémom pri rovnosti bodov sa použije ako pomocné kritérium Sonnenborn-Berger a výsledky vzájomných partií medzi hráčmi s rovnakým počtom bodov. V prípade, že vyhlásené kritériá nerozhodnú o majstrovi SR resp. medailistoch, zorganizuje sa doplnkový turnaj resp. zápas obsahujúci aj kritérium „povinnosti výhry bieleho“ v rozhodujúcej partii.

Prihlášky:                  

 • Termín 15.3.2019, 24:00. Uvedený termín sa týka aj objednávok ubytovania a stravy sprievodných osôb. Prihláška a objednávky pobytu po termíne s príplatkom 10 EUR za účastníka.
 • Účastníkom prihláseným po termíne 15.3.2019 organizátor negarantuje rezerváciu ubytovania v areáli Holiday Village Tatralandia. Prihláška a objednávky pobytu po termíne s príplatkom 10 EUR za účastníka.  
 • Číslo účtu Liptovského šachového zväzu 14832342/0200, IBAN SK20 0200 0000 0000 1483 2342, variabilný symbol bude zaslaný pri vyplnení prihlasovacieho formulára na stránke http://www.lss.chess.sk.
 • V ojedinelých prípadoch bude akceptované aj zaslanie vyplneného prihlasovacieho formuláru mailom na mailovú adresu Majstrovstiev: msrsachm@gmail.com. Prihláška musí obsahovať priezvisko, meno a dátum narodenia hráča, kategóriu, v ktorej hráč hodlá štartovať, ELO FIDE vrátane ID-number, ELO SŠZ vrátane ID čísla SŠZ, klubovú príslušnosť a kontakt (meno, adresu, e-mail a telefón príp. adresu pre zasielanie korešpondencie) oprávnenej osoby.
 • Odporúčame hromadné prihlášky jednotlivých klubov a oddielov vrátane rozpisu požiadaviek na ubytovanie a stravovanie.
 • Prihláška sa považuje za platnú po nabehnutí finančných prostriedkov na účet LŠZ.

Ochrana osobných údajov: 

 • V zmysle zákona Slovenskej republiky č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov zákonný zástupca hráča alebo hráč prihlásením do turnaja:
  • vyjadruje súhlas so spracovaním poskytnutých osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia
  • súhlasí so zverejnením fotografií a videozáznamov z turnaja na webovej stránke podujatia a v  propagačných materiáloch pre účely propagácie šachu

Ubytovanie:                

 • Apartmány Holiday Village Typ A –  kapacita 4 lôžka a spoločenská miestnosť s možnosťou ďalšej prístelky          
Ubytovanie a stravovanie na minimálne 3 noci pre hráčov, vedúcich výprav, trénerov a sprievodné osoby Cena na osobu na 1 noc
Ubytovanie a plná penzia Ubytovanie s raňajkami
Pri obsadení apartmánu 5 platiacimi osobami 21 € 13 €
Pri obsadení apartmánu 4 platiacimi osobami 23 € 15 €
Pri obsadení apartmánu 3 platiacimi osobami 27 € 19 €
Pri obsadení apartmánu 2 platiacimi osobami 33 € 25 €

 

 • Apartmány Holiday Village Typ A DELUXE –  kapacita 4 lôžka a spoločenská miestnosť s možnosťou ďalšej prístelky
Ubytovanie a stravovanie na minimálne 3 noci pre hráčov, vedúcich výprav, trénerov a sprievodné osoby Cena na osobu na 1 noc
Ubytovanie a plná penzia Ubytovanie s raňajkami
Pri obsadení apartmánu 5 platiacimi osobami 23 € 15 €
Pri obsadení apartmánu 4 platiacimi osobami 25 € 17 €
Pri obsadení apartmánu 3 platiacimi osobami 29 € 21 €
Pri obsadení apartmánu 2 platiacimi osobami 35 € 27 €

 

 • Bungalovy Holiday Village Chatka typ C – kapacita 7 lôžok (dve samostatné spálne v podkroví) a veľká spoločenská miestnosť na prízemí
   
Ubytovanie a stravovanie na minimálne 3 noci pre hráčov, vedúcich výprav, trénerov a sprievodné osoby Cena na osobu na 1 noc
Ubytovanie a plná penzia Ubytovanie s raňajkami
Pri obsadení bungalovu aspoň 6 platiacimi osobami 24 € 16 €
Pri obsadení bungalovu aspoň 4 - 5 platiacimi osobami 27 € 19 €

 

 • Bungalovy Holiday Village Chatka typ B – kapacita 3 lôžka a spoločenská miestnosť s možnosťou prístelky
   
Ubytovanie a stravovanie na minimálne 3 noci pre hráčov, vedúcich výprav, trénerov a sprievodné osoby Cena na osobu na 1 noc
Ubytovanie a plná penzia Ubytovanie s raňajkami
Pri obsadení bungalovu aspoň 4 platiacimi osobami 25 € 17 €
Pri obsadení bungalovu aspoň 3 platiacimi osobami 29 € 21 €
Pri obsadení bungalovu aspoň 2 platiacimi osobami 35 € 27 €


Uvedené ceny zahŕňajú parkovanie, nezahŕňajú miestny poplatok 1 € na deň, ktorý hradia všetci účastníci, ktorí v deň začiatku pobytu mali dovŕšený vek 10 rokov.

Možnosť ubytovania v deň príchodu je pre účastníkov turnaja umožnený už od 10:00.

Stravovanie ako súčasť plnej penzie začína večerou v deň príchodu a končí obedom v deň odchodu. 

Bungalovy Typu C a partmány Typu A sú prednostne určené pre výpravy, ktoré sa dajú ubytovať do skupín po 7 resp. 8 a 4 resp. 5 účastníkoch.

Vyhodnotenie:             

 • Trofeje, diplomy, medaile, vecné ceny pre prvých troch v každej kategórii a ďalšie ceny pre umiestnených v poradí v celkovej hodnote 1.000 EUR.
 • Finančné ceny v kategórii CH20 a D20 celkom 400 EUR.
 • Turnaje sú nominačnými pre reprezentačné podujatia MS, ME, MEU a iné v roku 2019. Kritériá postupu na tieto podujatia schváli a zverejní Komisia mládeže SŠZ.

Voľný čas a sprievodné akcie:          

 •  Holiday Village Tatralandia poskytuje akciovú ponuku pre vstup do Aquaparku formou celodennej vstupenky (13,90 EUR/deň) a permanentnej vstupenky na 6 celodenných vstupov (69 EUR).
 • Trénersko-metodická komisia SŠZ organizuje školenie trénerov, ktoré bude prebiehať spravidla v priebehu prvých 2 hodín hrania partií.
 • Ďalšie organizované sprievodné aktivity budú šachová show Živý šach, simultánka a bleskový turnaj.
 • Komisia rozhodcov zorganizuje prednášku: Aj hráči potrebujú poznať Pravidlá FIDE.
 • V priestoroch Kongresového centra je dostupnosť wifi signálu.